Πακέτο Free

  • Αριθμός Αγγελιών που περιλαμβάνονται στο πακέτο: 1
  • Αριθμός προτεινόμενων Αγγελιών που περιλαμβάνονται στο πακέτο: 0
  • Αριθμός των εικόνων (ανά Αγγελία) που περιλαμβάνεται στο πακέτο: 5
  • Συνολική χρονική περίοδο αγγελίας: 3 μήνες

Πακέτο BUSINESS

  • Αριθμός Αγγελιών που περιλαμβάνονται στο πακέτο: 5
  • Αριθμός προτεινόμενων Αγγελιών που περιλαμβάνονται στο πακέτο: 1
  • Αριθμός των εικόνων (ανά Αγγελία) που περιλαμβάνεται στο πακέτο: 20
  • Συνολική χρονική περίοδο αγγελίας: 12 μήνες